top of page

媽咪坊懶人焗湯系列!真係好岩忙裡偷閒嘅我地躺著養生

其實呢個章魚湯真係好好飲!章魚好有口感!

唔知有無人同我一樣咁鍾意食雪耳😆😆🥰


冬天真係忍唔住想日日飲

一次過買左擺定喺屋企,口痕就沖杯黎飲😁😁平躺養生!真係想介紹多D身邊D FD!😆😆

有個FD話雪梨嗰個都好好飲!


有機會再影相比大家啦!又要講返句!真係沖朱古力咁簡單!🤣🤣תגובות


bottom of page